Διάφορες οργανώσεις της βιομηχανίας οίνου και η Donuts των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση των επεκτάσεων στις διευθύνσεις του internet .vin .wine. Το περιεχόμενο τςη συμφωνίας είναι απόρρητο, αλλά ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ICANN να αναθέσει τις δύο επεκτάσεις στην Donuts στις 18 Ιουνίου. Από την πλευρά τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί απέσυραν όλες τις διαδικασίες αμοιβαίας συμφωνίας που είχαν συμφωνήσει το καλοκαίρι του 2014.

Οι παραγωγοί λοιπόν έφτασε η στιγμή να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη σύμφωνα με τους κανόνες που δεν είναι δημόσιοι, αλλά διακρίνονται από την αδιαφάνεια που βασιλεύει στον κόσμο του κυβερνοχώρου. Είναι δυνατόν να προβλεφθεί στις οδηγίες συμφωνία για την προστασία των καταναλωτών από κάθε απάτη σύγχυσης και πλαστογραφίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να καταγγείλει την ελεύθερη διαχείριση των δύο επεκτάσεων. Είναι πιθανό η συμφωνία να απαριθμεί τις προστατευόμενες ενδείξεις, όπως ήταν η επιθυμία των παραγωγών.

Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου θα μπορούσε να ανέλθει, το 2016, στο 1.500.000.000 ευρώ στη Γαλλία και στα 6.000.000.000 ευρώ σε όλο τον κόσμο. Η συμφωνία ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία οίνου από οικονομική άποψη και είναι ακόμη περισσότερο σημαντική στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για τις γεωγραφικές ενδείξεις.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ]