Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 11/5/2015 μεταξύ το Γ.Γ. του ΥΠΑΠΕ κ. Δ. Γελαλή, του προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Ν. Στουπή και του προέδρου και Διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ με θέμα την επανεξέταση των δεδομένων, που παρά την θετική εισήγηση βάσει των προεκτιμήσεων του ΕΛΓΑ, απέκλεισαν έξι νομούς της χώρας (Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Αττική, Λάρισα), από τις αποζημιώσεις του περονόσπορου του 2011.

Στη συνάντηση η ΚΕΟΣΟΕ έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων τα εξής:

Με βάση τα στοιχεία μέσων όρων παραγωγής που ζήτησε το υπουργείο από τις Δ.Α.Ο.Κ., απεστάλησαν στοιχεία τα οποία δεν κατέγραψαν μείωση παραγωγής, είτε προφανώς επειδή στους νομούς που προαναφέρθηκαν, στους μέσους όρους συνυπολογίσθηκε και η είσοδος στο νομό σταφυλιών από άλλους νομούς, είτε επειδή έγινε αναγωγή παραχθέντος οίνου σε σταφυλική παραγωγή, με αποτέλεσμα στην στρέβλωση του μέσου όρου.

Με βάση καταστάσεις παραγωγής οίνων ανά νομό για αρκετούς από τους ανωτέρω νομούς προκύπτει ζημία πολύ μεγαλύτερη του 30%, ποσοστό το οποίο αποτελεί όριο κατώτερων ζημιών για την υπαγωγή ενός νομού στα Π.Σ.Ε.Α.

Επιπρόσθετα οι Δηλώσεις Παραγωγής των οινοποιητικών συνεταιρισμών για τα κρίσιμα έτη 2010, 2011 καταδεικνύουν πτώση της παραγωγής μεταξύ 35% έως 70%.

Το ίδιο ισχύει και με διερεύνηση που έγινε σε πιλοτικό επίπεδο βάσει Δηλώσεων Συγκομιδής των αμπελουργών από την ΔΑΟΚ Δυτικής Αττικής, σε σχετικό αίτημα του Α.Σ. Ερυθρών. Βάσει των Δηλώσεων Συγκομιδής κατεγράφη μείωση της τάξης του 70%, τη στιγμή που ο μέσος όρος παραγωγής σταφυλιών δεν έδειχνε διακύμανση μεταξύ των ετών 2010 και 2011.

Είναι γνωστό επίσης ότι στην περιοχή Δαμασίου Λάρισας η καταστροφή από τον περονόσπορο ανήλθε στο 80% ενώ ο νομός σε γενικό επίπεδο κατέγραψε ζημίες άνω του 30%, παρ’ όλα αυτά ο νομός εξαιρέθηκε των αποζημιώσεων.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη νέας προσέγγισης στην μεθοδολογία αντικειμενικού προσδιορισμού των ζημιών από τον περονόσπορο του 2011, για τους νομούς που προαναφέρθηκαν.

Κατά την άποψή της ΚΕΟΣΟΕ, βασικό στοιχείο υπολογισμού της ζημιάς πρέπει να αποτελέσουν οι Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών έστω σε πιλοτικό επίπεδο ανά νομό σε συνδυασμό με τα στοιχεία οινοπαραγωγής του υπουργείου και τις Αναλυτικές Δηλώσεις παραγωγής των συνεταιριστικών οινοποιείων.

Στην συνέχεια, είτε με βάση τις Δηλώσεις Συγκομιδής, είτε μέσω των αναλυτικών Δηλώσεων παραγωγής των συνεταιρισμών μπορούν να εξατομικευτούν οι ζημιές ανά αμπελουργό.

Από την πλευρά του υπουργείου και του ΕΛΓΑ διατυπώθηκε η βούληση να επανελεγχθεί ανά νομό, το θέμα επαναπροσδιορισμού μεθοδολογίας προσέγγισης των πραγματικών ζημιών, για τους συγκεκριμένους νομούς.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ]