Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έχοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος και στην πεδιάδα του Στρυμόνα μετά το υπό εξέλιξη πλημμυρικό φαινόμενο, η ΔΕ του Παραρτήματος μας αποφάσισε να σας απευθύνει την παρακάτω συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη λεκάνη του Στρυμόνα σε στενή συνεργασία με ανάλογη επιτροπή που έχουμε συστήσει για τα Τενάγη Φιλίππων και με αυτή που προτίθεται να συστήσει το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας .

 

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να συστήσει μια διεπιστημονική επιτροπή γεωτεχνικών, η οποία θα συγκεντρώσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που αφορούν την λεκάνη του Στρυμόνα και στη συνέχεια θα υποβάλει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των συχνών πλημμυρικών φαινομένων που την απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Οι προτάσεις αυτές θα κινούνται στο πλαίσιο της αειφορικής παραγωγικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και αγροτικού) τηρώντας πάντοτε την κείμενη νομοθεσία. Για αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω ομάδα εργασίας.

Όσοι λοιπόν από τους συναδέλφους προτίθενται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, παρακαλούνται να έρθουν σε άμεση επαφή με το παράρτημα, στέλνοντας με e-mail ή με φαξ την πρόθεση συμμετοχής τους δηλώνοντας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, ούτως ώστε να γίνει έγκαιρα η επιλογή των συναδέλφων και να ξεκινήσει τις εργασίες της η επιτροπή αυτή το ταχύτερο δυνατόν.

Επειδή τέλος πιστεύουμε ότι, μόνο καταθέτοντας εμπεριστατωμένες επιστημονικές προτάσεις, μπορούμε να συμβάλουμε στην αναβάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνικού στην τοπική κοινωνία και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γενικότερα, για αυτό προτρέπουμε τους συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή ώστε να καταθέσουμε ένα εμπεριστατωμένο ενιαίο πόρισμα για την λεκάνη του Στρυμόνα και τα Τενάγη Φιλίππων που θα προτείνει λύσεις για τα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη διότι τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες σε αυτές τις περιοχές πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την οικονομία της περιοχής και την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]