Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα για γεωπόνους

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν.1474/2014 ) με μέλη του όλους τους Γεωπόνους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Κτηνιάτρους και Ιχθυολόγους. Το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, στα όρια του οποίου ανήκει η ΠΕ Σερρών, βρίσκεται πάντα δίπλα στην Περιφερειακή Διοίκησή σας με προτάσεις και παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, της τήρησης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της διαχείρισης των φυσικών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και σε πολλά άλλα θέματα.

 

Με έκπληξη όμως πληροφορηθήκαμε ότι, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πήρε απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία δίδεται η δυνατότητα, να τοποθετούνται προϊστάμενοι σε όλες τις υπηρεσίες πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ όλων των ειδικοτήτων. Έτσι για παράδειγμα, στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας θα μπορούν να τοποθετηθούν προϊστάμενοι άσχετων ειδικοτήτων, όπως νηπιαγωγοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, νοσηλευτές κ.τ.λ. Αυτή η απόφαση λήφθηκε χωρίς προηγουμένως να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους, οι εργαζόμενοι της ΠΚΜ, οι συνδικαλιστικοί φορείς και το ΓΕΩΤΕΕ.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 241, παρ.1 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), «στον εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών, καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες, η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων, ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα της κάθε μονάδας, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού και οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και τέλος η λειτουργία τους». Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο του Καλλικράτη, είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας δεν καλύπτεται νομικά.

Το πρόβλημα που προκύπτει εκτός από νομικής φύσεως, είναι πολύ μεγαλύ

ερο αν υπεισέλθουμε στην ουσία των αρμοδιοτήτων των Γεωτεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, το αντικείμενο των οποίων είναι κυρίως επιστημονικό και εξειδικευμένο, συνεπώς δεν μπορεί να καλυφθεί από ειδικότητες άλλων κλάδων.

Οι επιστημονικές αρμοδιότητες των Γεωτεχνικών κλάδων στις Περιφέρειες, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297) και όπως έχουν καθοριστεί από το νόμο 3852/2010 «Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) στο άρθρο 186 και από το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων Π.Δ. 50/2001, έχουν μεταξύ άλλων θέσεις ευθύνης εκτέλεσης έργου που έχει άμεση σχέση με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας (πρόληψη και καταπολέμηση επικίνδυνων ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων, αποφυγή νιτρορύπανσης ή υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, αφλατοξινών και άλλων επιμολυντών στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης κ.α.), τη διασφάλιση, μέσω των απαιτούμενων (φυτοϋγειονομικών, ποιοτικών, κτηνιατρικών, κ.λπ.) ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την αειφορική διαχείριση των υδάτινων και λοιπών φυσικών πόρων, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη μελέτη και επίβλεψη κατασκευής έργων τόσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.) όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από αυτές, και σε πολλά άλλα αντικείμενα.

Οι Γεωτεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών δεν κάνουν γραφειοκρατική διεκπεραίωση θεμάτων όπως κάνουν άλλες διοικητικές υπηρεσίες των Υπουργείων ή των Περιφερειών αλλά χειρίζονται άκρως εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Αλιείας. Συνεπώς και η διοίκηση των γεωτεχνικών υπηρεσιών αφορά τον ειδικό επιστήμονα και όχι έναν άλλο επιστήμονα, άσχετο με την επιστημονική ευθύνη στα γεωτεχνικά έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η φήμη που έχουν τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα ως ποιοτικά και ασφαλή στις ξένες αγορές. Τυχόν αβλεψίες σε αυτά τα θέματα ή λάθος ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα έχουν δυσμενή επίδραση και σε επίπεδο παραγωγής αλλά και σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας και θα επηρεάσουν την εξαγωγική προοπτική των προϊόντων μας. Επιπρόσθετα μάλιστα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε, δεν υπάρχουν περιθώρια να τεθεί σε τέτοιους κινδύνους η πρωτογενής μας παραγωγή που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της Περιφέρειας μας και της χώρας μας γενικότερα.

Οι Γεωτεχνικοί, έχοντας πλήρως κατανοήσει το νέο τους ρόλο στη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν ουσιαστικά και υπεύθυνα, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες, τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας παρά τα μεγάλα (έως ανυπέρβλητα) προβλήματα της έλλειψης προσωπικού, πόρων και μέσων. Για αυτό και προσδοκούν από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να τους εμπιστευθεί και να μην υποβαθμίσει την επιστημονική επάρκειά τους και το ρόλο τους, που δεν είναι άλλος παρά η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη πραγματικότητα.

κ. Περιφερειάρχα,

Ευελπιστούμε να κατανοήσετε τις ανησυχίες μας και τα προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση που ψηφίσετε την προτεινόμενη τροποποίηση. Για αυτό ζητούμε να ακυρώσετε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και είμαστε στη διάθεση σας, να σας βοηθήσουμε με την κατάθεσή των προτάσεων μας για τον νέο ΟΕΥ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

[ΠΗΓΗ: e-geoponoi.gr]