Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα για γεωπόνους

Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.) εκφράζει τη έντονη διαμαρτυρία της, διότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο χώρο των γεωργικών ασφαλίσεων λειτουργούν ανεξέλεγκτα, με οδυνηρές συνέπειες για τους ασφαλιζόμενους αγρότες.

Κύριε Υπουργέ, απευθυνόμαστε σε σάς διότι οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου «Οι υπηρεσίες αυτές συντονίζονται, παρακολουθούνται και ελέγχονται από τη συνιστώμενη με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

 

Οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, παρέχονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, μία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αναθέτει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για την εκτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες από φυσικά ζημιογόνα αίτια, σε άτομα που η επιστημονική τους ειδίκευση δεν έχει καμία σχέση με την φυτική και ζωϊκή παραγωγή και ως εκ τούτου δεν πληρούν τους όρους που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού», η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική « ιστ) Στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών που έχουν αντικειμενικό σκοπό την εκτίμηση ζημιών στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο».

Η τακτική της ΑΤΕ Ασφαλιστικής να αναθέτει και να αποδέχεται πραγματογνωμοσύνες, για την εκτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες από φυσικά ζημιογόνα αίτια, από άλλες ειδικότητες, άσχετες με το κλάδο των γεωπόνων, συνεπάγεται πρόσθετους κινδύνους για τον ασφαλιζόμενο αγρότη, διότι πέρα από τις καταστροφές που προκάλεσαν τα ζημιογόνα αίτια, έχει να αντιμετωπίσει και το κίνδυνο αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης και του υπολογισμού του ύψους της ζημίας από εκτιμητές που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση και εκπαίδευση στη φυτική και ζωική παραγωγή.

Κύριε Υπουργέ η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας, έχει οδηγήσει πολλές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες στη χρεωκοπία, ενώ όσες λειτουργούν δοκιμάζονται καθημερινά από τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Γι αυτό θα πρέπει οι γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες που πλήττονται από κάποιο ζημιογόνο αίτιο να βρίσκουν την απαιτούμενη στήριξη από το ασφαλιστικό σύστημα, με την πιστή εφαρμογή του νόμου, που οδηγεί στην αντικειμενική εκτίμηση του ύψους των ζημιών.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε ως καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Ιακωβάκης

Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Καρακώστας

[ΠΗΓΗ: e-geoponoi.gr]