Αθήνα 11/9/2013

Όσον αφορά το οργανόγραμμα του ΥπΑΑΤ που εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, είναι γεγονός ότι ενώ είχε συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από το Υπουργείο, οι προτάσεις της δεν φαίνεται να υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Με το οργανόγραμμα που εγκρίθηκε, δεν αναδεικνύεται ο παραγωγικός χαρακτήρας του Υπουργείου. Τομείς σημαντικοί για την πρωτογενή και αειφόρο ανάπτυξη όπως οι Γεωργικές Εφαρμογές και η Βιολογική Γεωργία φαίνεται να εξαφανίζονται. Η αγροτική ανάπτυξη δε μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία ενός Υπουργείου οργανωμένου, ούτε νοείται χώρα με πρωτογενή τομέα του μεγέθους της Ελλάδας να μην έχει γεωργικές εφαρμογές.

 

Οι διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα ότι δεν θα χαθούν αρμοδιότητες μένει να αποδειχτούν, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι η πολιτική ηγεσία δεν οφείλει μόνο να διαφυλάξει τις υπάρχουσες αρμοδιότητες αλλά και να παραμείνουν στα αρμόδια τμήματα και σε συγκροτημένες υπηρεσίες.

Δεν συνεισφέρει στην λειτουργία των υπηρεσιών, ένα οργανόγραμμα όταν δημιουργεί Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με τμήματα – υπηρεσίες με ανομοιογενή αντικείμενα δίχως να έχουν καμιά σχέση και σύνδεση με τον κορμό του υπουργείου.

Τέλος, είμαστε αντίθετοι στην διαθεσιμότητα-κινητικότητα των 131 συναδέλφων γιατί θεωρούμε ότι ΥπΑΑΤ δεν είναι μόνο οι γεωτεχνικοί αλλά το σύνολο των υπαλλήλων του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

[ΠΗΓΗ: Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου]