Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, με την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μετά από την αντικατάσταση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματός με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Eγκύκλιος 3115/9-9-2013).

Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το Γεωτεχνικό Επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος(Υπόδειγμα Ι της εγκυκλίου), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.

Στις 20/09/2013 αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" η εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού. Με την εγκύκλιο αυτή και σε εφαρμογή του Ν. 3919/2011, καταργείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αντικαθίσταται με τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος.

Οι υπάρχουσες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού συνεχίζουν να υφίστανται, όπως ορίζονται από το Ν. 1474/1984, το Ν. 2040/1992 και το Π.Δ. 344/2000. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στην έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ελεύθερα μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας στην αρμόδια Διοικητική Αρχή (που ορίζεται το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ήδη το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζονται σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Π.Δ. 344/2000.

Σε απάντηση του καλέσματος της ΠΟΓΕΔΥ υπ. Αριθμ. 761/11-9-2013 και μετά από την συγκέντρωση των μέχρι σήμερα διαθέσιμων αποφάσεων των ΓΣ Περιφερειακών μας Συμβουλίων συνοψίζουμε τα παρακάτω:

Κανένας γεωπόνος δεν αποδέχεται το μέτρο της κινητικότητας –απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων και ούτε τις αντιλαϊκές πολιτικές που στοχοποιώντας τους δημοσίους υπαλλήλους στοχεύουν στη διάλυση του δημόσιου τομέα.

Οι γεωπόνοι συμφωνούν με την αναγκαιότητα των κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών αλλά υπάρχει προβληματισμός για τη δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση της συμμετοχής τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις, μικρής διάρκειας και αποσπασματικές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

[ΠΗΓΗ: Φόρουμ ΠΕΕΓΕΠ]

Η ΠΕΓΔΥ στο πλαίσιο της εβδομάδας αγωνιστικών δράσεων, της 48ωρης απεργίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2013 και τη συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έχει καλέσει τα Περιφερειακά Συμβούλια της ΠΕΓΔΥ να οργανώσουν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις.

Προς τούτου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου της ΠΕΓΔΥ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.

Αθήνα 11/9/2013

Όσον αφορά το οργανόγραμμα του ΥπΑΑΤ που εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, είναι γεγονός ότι ενώ είχε συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από το Υπουργείο, οι προτάσεις της δεν φαίνεται να υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Με το οργανόγραμμα που εγκρίθηκε, δεν αναδεικνύεται ο παραγωγικός χαρακτήρας του Υπουργείου. Τομείς σημαντικοί για την πρωτογενή και αειφόρο ανάπτυξη όπως οι Γεωργικές Εφαρμογές και η Βιολογική Γεωργία φαίνεται να εξαφανίζονται. Η αγροτική ανάπτυξη δε μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία ενός Υπουργείου οργανωμένου, ούτε νοείται χώρα με πρωτογενή τομέα του μεγέθους της Ελλάδας να μην έχει γεωργικές εφαρμογές.

Με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών & Σποροφύτων ζητά την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 8040-88923-13 με την οποία δίνεται η δυνατότητα εμπορίας γεωργικών εφοδίων σε μη γεωτεχνικούς, με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος κατάρτισης.

Στην επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών & Σποροφύτων, μεταξύ άλλων, τονίζονται και τα εξής:

Συνεχίζεται περαιτέρω η απαξίωση των γεωτεχνικών σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα μας, μια εποχή στην οποία ο αγροτικός τομέας της καλείται να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα της οικονομίας, αιχμή του δόρατος της οικονομικής ανάκαμψης, να αποτελέσει ευκαιρία αναβάθμισης και καθιέρωσης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.