Π Ρ Ο Σ

ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠ.ΠΑ.ΠΕΝ

ΚΟΙΝ: Γ.Δ. ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΨΗ κ. Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μια δυσμενής ρύθμιση η οποία είναι γνωστή και στις υπηρεσίες σας, προωθείται από την DG Agri της Commission σχετικά με το νέο καθεστώς των Αδειών φύτευσης που θα ισχύσει στην ΕΕ, συνεπώς και στη χώρα μας από 1/1/2016.

Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις τελικά η Commission σκοπεύει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες (Guid lines) σχετικά με την δυνατότητα των κατόχων νέων Αδειών Φύτευσης, να εντάξουν τη φύτευση των αμπελώνων τους στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ώστε να επιδοτηθούν με τα αντίστοιχα κονδύλια του προ-γράμματος.

Σύμφωνα με τις απόψεις του υπευθύνου στελέχους της DG Agri κ. Nuno – Miguel Vicente, οι αμπελουργοί που θα λάβουν Άδειες Φύτευσης θα μπορούν να εντάξουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων μόνο το κονδύλι της «Βελτίωσης Τεχνικών Διαχείρισης αμπελώνα», με ποσά που αντιστοιχούν από 241 € έως 390 € ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν.

Αυτό έχει σαν συνέπεια το κύριο κόστος της εγκατάστασης του αμπελώνα, να μένει εκτός ενισχύσεων για τους δικαιούχους των νέων Αδειών Φύτευσης.

 

Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται από την ΚΕΟΣΟΕ άκρως δυσμενής, λαμβανομένων υπ΄όψιν των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας αφού:

  • Η προπαρασκευή και η φύτευση του αμπελοτεμαχίου θα γίνεται με δαπάνες του παραγωγού
  • Με δεδομένη την οικονομική αδυναμία των περισσότερων αμπελουργών οι οποίοι είναι κάτοχοι μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι νέες άδειες φύτευσης θα αποκτηθούν από τους οικονομικά ισχυρούς. Αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα θα είναι να αλλοιωθεί το profil της ελληνικής αμπελουργίας κι οι παραδοσιακοί καλλιεργητές να αποκτήσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα, αφού δεν θα μπορούν ν΄αυξήσουν τις εκτάσεις τους.
  • Η ζήτηση για νέες άδειες φύτευσης (που θα ισχύσουν έως το 2030) θα είναι μικρή, αφού θα ικανοποιηθούν μόνο οι έχοντες διαθέσιμους πόρους για φύτευση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην μπορεί να αξιοποιήσει ισότιμα το καθεστώς σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Όπως κατανοείτε αυτή η εξέλιξη σήμανε συναγερμό στην ΚΕΟΣΟΕ ή οποία έθεσε το θέμα σε επίπεδο Copa Cogeca, στις Βρυξέλες, στις 19/6/2015.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας «Οίνος» της Copa Cogeca κ. Thierry Coste, θεώρησε σημαντική την ελληνική παρέμβαση, η οποία κατά προτροπή του επανελήφθη την ίδια ημέρα στους εκπροσώπους της Commission που συμμετείχαν στις εργασίες της Ομάδας.(συνημμένο το memo της συνάντησης)

Η ΚΕΟΣΟΕ παράλληλα υπέβαλλε και γραπτά το αίτημά της προς την Copa – Cogeca, με σκοπό να δημιουργηθεί ισχυρό μέτωπο από τις οινοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε. υπέρ της ένταξης των ενισχύσεων των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης σε όσους θα λάβουν νέες Άδειες Φύτευσης.

 

Κύριε Υπουργέ,

Είναι κατά την άποψή μας απολύτως αναγκαίο, στην κατεύθυνση του συντονισμού και της ενδυνάμωσης των προσπαθειών για τη θετική έκβαση του αιτήματος, το υπουργείο σας να λάβει πρωτοβουλία ώστε να κινητοποιηθούν και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη με τελικό στόχο να μεταπεισθούν τα αρμόδια στελέχη της Commission.

Θεωρούμε εκ των προτέρων βέβαιη τη συμπαράστασή σας και σας ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του νέου καθεστώτος των Αδειών Φύτευσης, από το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων αμπελουργών. 

Με εκτίμηση

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΥ

[ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ]