ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 14 & 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201

    Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας - Αλιείας στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2016 τη χώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.

    Κατά τη διήμερη σύνοδο του Συμβουλίου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: Η έκθεση της ομάδας κρούσης για τις γεωργικές αγορές. Η έκθεση προτείνει τρόπους για την ενδυνάμωση του γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων όπως βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, ενίσχυση της πρόσβασης των γεωργών στα χρηματοδοτικά μέσα και προθεσμιακές αγορές, ενίσχυση των σχέσεων όλων των επαγγελματιών εντός της αλυσίδας και νομικές δυνατότητες για την οργάνωση συλλογικών δράσεων των αγροτών. Στην παρέμβασή του ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις χρήσιμες συστάσεις της έκθεσης σχετικά με την ενδυνάμωση του γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Συμφώνησε με πολλά από αυτά που αναφέρονται όπως η αύξηση της διαφάνειας κατά μήκος της αλυσίδας, η βελτίωση της λειτουργίας των παρατηρητηρίων τιμών με δεδομένα κατανάλωσης και τιμών εισροών, η εισαγωγή νομοθεσίας για την κάλυψη τουλάχιστον ορισμένων βασικών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η διευκόλυνση συνεργασιών κλπ. Συμφώνησε επίσης στην αναθεώρηση της εργαλειοθήκης έναντι κινδύνων, η οποία όμως πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των κρατών μελών και κυρίως αυτών που λειτουργούν στην περιφέρεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν γίνεται για τη δημιουργία μιας τέτοιας εργαλειοθήκης να συζητάμε για περικοπές των άμεσων ενισχύσεων, κάτι με το οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι και από την άλλη, πόροι του τομέα να μεταφέρονται προς άλλους τομείς του προϋπολογισμού» .