συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων

 • Ανακοίνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας: Προβλήματα κατά την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων και προτεινόμενες λύσεις

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  Πρέβεζα 1-2-2018
  Αρ. Πρωτ.: 1
  ΠΡΟΣ:

  ΥΠ.Α.Α.Τ.-Δ/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.)

  Μ.Μ.Ε. έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΘΕΜΑ: «Προβλήματα κατά την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων»

  Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θεσμοθετήσει την υποχρεωτική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων από τις 18-9-2017. Η συνταγογράφηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην οποία έχουν πιστοποιηθεί με τα στοιχεία τους όλοι οι συνταγογράφοι (υπεύθυνοι επιστήμονες καταστημάτων αλλά και λοιποί γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπονίας).

  Από την εμπειρία που έχει σωρευθεί μέχρι τώρα από την εφαρμογή της συνταγογράφησης έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις-παρατηρήσεις, τις οποίες θέτουμε υπόψιν τόσο του ΥΠ.Α.Α.Τ. όσο και των λοιπών γεωτεχνικών φορέων: