γήρανση

  • Το φύλλο της ελιάς ενάντια στη γήρανση

    Μια μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ισπανίας (ICTAN-CSIC) ερευνά σε μοντέλα εργαστηρίου το μηχανισμό δράσης της υδροξυτυροσόλης και των παραγώγων της που υπάρχουν στο φύλλο της ελιάς και σχετίζονται με την προστασία από την πρωτεϊνική γλυκοζυλίωση και τις μελλοντικές επιπτώσεις της στις διάφορες παθήσεις που συνδέονται με τη γήρανση.

    Όπως εξηγεί το Ινστιτούτο, η γλυκοζυλίωση είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στο σώμα και περιλαμβάνει την μη αναστρέψιμη μεταβολή ορισμένων πρωτεϊνών και, συνεπώς, της βιολογικής τους λειτουργίας. Η πρόοδος αυτής της αντίδρασης συνδέεται στενά με τα επίπεδα της γλυκόζης που κυκλοφορεί στο αίμα, αλλά και τα επίπεδα των καρβονυλικών ενώσεων που παράγονται κατά τις διάφορες διεργασίες οξείδωσης. Η γλυκοζυλίωση κορυφώνεται με το σχηματισμό των επονομαζόμενων τελικών παραγώγων της, γνωστών και ως AGEs Advanced Glycation End Products).