Γεωργική Υδραυλική

  • Bραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας του έτους 2015 στον Kαθηγητή κ. Ιωάννη Βαλιάντζα

    Ο κ. Ιωάννης Βαλιάντζας, Καθηγητής ΓΠΑ, Διευθυντής του Εργαστήριου Γεωργικής Υδραυλικής, έλαβε από το Environmental and Water Resources Institute (EWRI) της American Society of Civil Engineers (ASCE), το βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας του έτους 2015 (Best Research Paper Award of the year 2015) που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Journal of Irrigation and Drainage Engineering για τα paper:

    • Valiantzas, J. D. “Simple ET forms of Penman’s equation without wind and/or humidity data I Theoretical development ” 
    • Valiantzas, J. D. “Simple ET forms of Penman’s equation without wind and/or humidity data II-Comparisons with reduced et-FAO and other methodologies” published in January 2013.

    Αυτή είναι η τέταρτη βράβευση του κ. Βαλιάντζα. Οι υπόλοιπες τρεις είναι: