δικαιώματα φύτευσης

  • Ανάγκη ενημερωτικής εκστρατείας για τα υφιστάμενα δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων

    Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων φύτευσης, δεδομένης και της εκπνοής ισχύος τους την 31/12/2015. Τα δικαιώματα φύτευσης που βρίσκονται στα χέρια των παραγωγών, εφόσον υποβληθούν αιτήσεις (άρθρο 9 §1 εκτελεστικού κανονισμού 2015/561) από 30/9/2015 και μετά , θα μετατρέπονται σε άδειες φύτευσης.

    Ένα Κράτος Μέλος δικαιούται να αποφασίσει να παρατείνει την προθεσμία ισχύος των δικαιωμάτων φύτευσης προκειμένου να μετατραπούν σε Άδειες Φύτευσης πέραν της 31/12/2015 (σσ. κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να δώσει παράταση έως το 2020). Τότε θα πρέπει να δημοσιοποιήσει την απόφασή του έως τις 14/9/2015, ενώ οι αιτήσεις για μετατροπή και μόνο των δικαιωμάτων φύτευσης ( σε άδειες φύτευσης ) που κατέχουν οι αμπελουργοί ,οι παραγωγοί οίνου ή άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα , μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου που θα καθοριστεί από το Κράτος Μέλος . Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, το αρμόδιο υπουργείο ΠΑΠΕΝ σκοπεύει να εξαντλήσει το προβλεπόμενο από τον εκτελεστικό κανονισμό διάστημα παράτασης για την μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε Άδειες Φύτευσης , δηλαδή οι παραγωγοί να μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μετατροπής μέχρι 31/12/2020.