άδειες φύτευσης

 • Ανάγκη ενημερωτικής εκστρατείας για τα υφιστάμενα δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων φύτευσης, δεδομένης και της εκπνοής ισχύος τους την 31/12/2015. Τα δικαιώματα φύτευσης που βρίσκονται στα χέρια των παραγωγών, εφόσον υποβληθούν αιτήσεις (άρθρο 9 §1 εκτελεστικού κανονισμού 2015/561) από 30/9/2015 και μετά , θα μετατρέπονται σε άδειες φύτευσης.

  Ένα Κράτος Μέλος δικαιούται να αποφασίσει να παρατείνει την προθεσμία ισχύος των δικαιωμάτων φύτευσης προκειμένου να μετατραπούν σε Άδειες Φύτευσης πέραν της 31/12/2015 (σσ. κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να δώσει παράταση έως το 2020). Τότε θα πρέπει να δημοσιοποιήσει την απόφασή του έως τις 14/9/2015, ενώ οι αιτήσεις για μετατροπή και μόνο των δικαιωμάτων φύτευσης ( σε άδειες φύτευσης ) που κατέχουν οι αμπελουργοί ,οι παραγωγοί οίνου ή άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα , μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου που θα καθοριστεί από το Κράτος Μέλος . Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, το αρμόδιο υπουργείο ΠΑΠΕΝ σκοπεύει να εξαντλήσει το προβλεπόμενο από τον εκτελεστικό κανονισμό διάστημα παράτασης για την μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε Άδειες Φύτευσης , δηλαδή οι παραγωγοί να μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μετατροπής μέχρι 31/12/2020.

 • Δεν εντάσσονται στο μέτρο της αναδιάρθρωσης οι αμπελώνες που θα λάβουν Άδειες Φύτευσης από 1/1/2016

  Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ μια δυσμενής ρύθμιση προωθείται από την AG Agri της Commission σχετικά με το νέο καθεστώς των Αδειών φύτευσης που θα ισχύσει στην ΕΕ, συνεπώς και στη χώρα μας από 1/1/2016.

  Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις τελικά η Commission σκοπεύει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες (Guid lines) σχετικά με την δυνατότητα των κατόχων νέων Αδειών Φύτευσης, να εντάξουν τη φύτευση των αμπελώνων τους στο καθεστώς Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ώστε να επιδοτηθούν με το κόστος της νέας φύτευσης.

 • Επιστολή ΚΕΟΣΟΕ: Άδειες φύτευσης και αναδιάρθρωση

  Π Ρ Ο Σ

  ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠ.ΠΑ.ΠΕΝ

  ΚΟΙΝ: Γ.Δ. ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗ κ. Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

   

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Μια δυσμενής ρύθμιση η οποία είναι γνωστή και στις υπηρεσίες σας, προωθείται από την DG Agri της Commission σχετικά με το νέο καθεστώς των Αδειών φύτευσης που θα ισχύσει στην ΕΕ, συνεπώς και στη χώρα μας από 1/1/2016.

  Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις τελικά η Commission σκοπεύει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες (Guid lines) σχετικά με την δυνατότητα των κατόχων νέων Αδειών Φύτευσης, να εντάξουν τη φύτευση των αμπελώνων τους στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ώστε να επιδοτηθούν με τα αντίστοιχα κονδύλια του προ-γράμματος.

  Σύμφωνα με τις απόψεις του υπευθύνου στελέχους της DG Agri κ. Nuno – Miguel Vicente, οι αμπελουργοί που θα λάβουν Άδειες Φύτευσης θα μπορούν να εντάξουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων μόνο το κονδύλι της «Βελτίωσης Τεχνικών Διαχείρισης αμπελώνα», με ποσά που αντιστοιχούν από 241 € έως 390 € ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν.

  Αυτό έχει σαν συνέπεια το κύριο κόστος της εγκατάστασης του αμπελώνα, να μένει εκτός ενισχύσεων για τους δικαιούχους των νέων Αδειών Φύτευσης.