Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιστημονικά Άρθρα

Η Ελλάδα κατέχει τη 10η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά την έκταση.

Στην Ελλάδα σε ότι αφορά την έκταση την πρώτη θέση κατέχουν οι αροτριαίες καλλιέργειες, κυρίως δημητριακά, βιομηχανικά φυτά και χορτοδοτικά φυτά καθώς και οι βοσκότοποι και τα λιβάδια.

Βασικές Αρχές: Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, ΚΑΝ(ΕΚ)834/2007, ΚΑΝ(ΕΚ)889/2008, ΚΑΝ(ΕΚ)1235/2008, ΚΑΝ(ΕΕ)271/2010, και 344/2011 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων, καθώς και παραγωγή η οποία ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως σε ανανεώσιμους πόρους μέσα σε οργανωμένα σε τοπική κλίμακα γεωργικά συστήματα.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο agrigate.gr.

[ΠΗΓΗ: agrigate.gr]