Της Παναγιώτας Μιχελή, MSc Γεωπόνου

Πηγές: Δρ Γεώργιος Ζακυνθινός Αναπλ. Καθηγητής Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Α. Φιλιππίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας
Πετρίδης Παναγιώτης, Γεωπόνος ΠΕ
Καρασαββίδης Χαράλαμπος, Γεωπόνος ΠΕ


Η χρήση του ζεόλιθου μπορεί να γίνει με ενσωμάτωση στο έδαφος (ως εδαφοβελτιωτικό), με ψεκασμό (προληπτικός – προστατευτικός) και με ριζοπότισμα.

Εγκατάσταση ελαιοφυτείας / Προετοιμασία εδάφους / Φύτευση δενδρυλλίων

Ο ζεόλιθος ως αδρανές – μη τοξικό-εδαφοβελτιωτικό προστίθεται στο έδαφος με ενσωμάτωση κατά την προετοιμασία, έχοντας διάρκεια πάνω από 10 χρόνια.
Προϋπόθεση, για την επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας, είναι να γνωρίζουμε την μηχανική σύσταση του εδάφους. Έχοντας αναλύσεις εδάφους καταλήγουμε στην ποσότητα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ο ζεόλιθος μπορεί να ενσωματωθεί μόνος του ή ταυτόχρονα με οποιοδήποτε λίπασμα. Έτσι θα διαχειριστεί την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους προσφέροντας τα στο φυτό όταν αυτά ζητηθούν από το ριζικό σύστημα.

Σε υπάρχοντα ελαιώνα:
Σε υπάρχοντα ελαιώνα η ενσωμάτωση του ζεολίθου πραγματοποιείται γύρω από τον κορμό του δέντρου και όσο πιο κοντά γίνεται στην ρίζα. Η εφαρμογή γίνεται εφάπαξ ή εναλλακτικά, σταδιακά σε δύο ή τρείς συνεχόμενες χρονιές.

Ψεκασμός ελαιόδεντρου μετά το κλάδεμα:
Ο ψεκασμός του ελαιόδεντρου μετά τη διαδικασία του κλαδέματος δίνει μια προστασία στα ανοιχτά – εκτεθειμένα σημεία και γενικά σε ολόκληρο το δέντρο από ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών. Ο ζεόλιθος δημιουργεί μία προστατευτική μεμβράνη, ένα περιβάλλον αφιλόξενο για μύκητες και έντομα.

Έναρξη νέας βλάστησης μετά το κλάδεμα: ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Προληπτικοί ψεκασμοί με ζεόλιθο. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ψεκασμός για κυκλοκόνιο και ακάρεα κάνοντας χρήση χαλκούχων σκευασμάτων και ακαρεοκτόνων σε συνδυασμό με ζεόλιθο. Προτεινόμενη διαφυλλική λίπανση. Πολύ σημαντικό στάδιο που καθορίζει την ανθοφορία της επόμενης χρονιάς.
Απαιτήσεις:
• Νερό
• Άζωτο
• Βόριο
Η σωστή διαχείριση αυτών των στοιχείων από τον ζεόλιθο , καλύπτει τις ανάγκες των δέντρων, της ομαλής ανάπτυξής τους και της μείωσης του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας. Οι προληπτικοί ψεκασμοί με ζεόλιθο αυτή την περίοδο θα είναι τροχοπέδη για την εκκόλαψη των αυγών ψύλλας και την εμφάνιση Βαμβακάδας.

Ανθοφορία:
Οι ανθοταξίες σχηματίζονται στη μασχάλη φύλλων της προηγούμενης βλαστικής περιόδου.
Παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό της ανθοφορίας (τέλεια άνθη) :
• Διαχείριση υγρασίας και θρεπτικών ( ζεόλιθος με ενσωμάτωση στο
έδαφος)
• Παγετοί
• Εντομολογικές προσβολές (πυρηνοτρήτης, ακάρεα)
Προληπτικοί ψεκασμοί με ζεόλιθο πριν την άνθηση και με την πτώση των πετάλων. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα προσβολής ,ψεκασμός με εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα. Προτεινόμενη διαφυλλική λίπανση.

Καρπόδεση – Καρποφορία:Περίοδος Μάϊος – Αύγουστος
Προληπτικοί ψεκασμοί με ζεόλιθο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Πιθανές εντομολογικές προσβολές :
• Πυρηνοτρήτης
• Ακάρεα
• Δάκος
• Ψύλλα (βαμβακάδα)
Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου συμπτώματος, ψεκάζουμε με το αντίστοιχο εντομοκτόνο συνδυαστικά με ζεόλιθο.

Σεπτέμβριος
Αυτή την περίοδο υπάρχει περίπτωση εμφάνισης νέας γενιάς δάκου, ψύλλας και επανεμφάνιση κυκλοκόνιου. Οι προληπτικοί ψεκασμοί συνεχίζονται και σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου συμπτώματος, γίνεται ο ανάλογος ψεκασμός συνδυαστικά με ζεόλιθο. Εάν οι προληπτικοί ψεκασμοί των προηγούμενων σταδίων έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά, τότε οι πιθανότητες εμφάνισης των παραπάνω προσβολών είναι πολύ μικρές.

Συλλογή καρπού:
Η περίοδος Οκτώβριος – Νοέμβριος συνοδεύεται από την συλλογή των καρπών ελιάς (αναλόγως ποικιλίας και περιοχής καλλιέργειας). Σε πολλές περιπτώσεις, η συλλογή του καρπού συνοδεύεται από κλάδεμα. Προτείνεται ψεκασμός ολόκληρου του δέντρου μετά τη συγκομιδή.

Συνιστώμενες δοσολογίες:
• 3Kg/δένδρο ζεόλιθο.
• 12,5Kg/1000 LIT H2O.
Επιγραμματικά :
Πλεονεκτήματα στον ελαιώνα από τη χρήση του ζεολίθου :
• Βελτίωση της δομής του εδάφους.
• Σωστή διαχείριση υγρασίας και θρεπτικών στοιχείων.
• Δέσμευση τοξικών στοιχείων και βαρέων μετάλλων από το έδαφος.
• Αύξηση διαθέσιμου φωσφόρου και καλίου στα δέντρα.
•Αξιοποίηση των λιπασμάτων μειώνοντας τις απαραίτητες ποσότητες.
• Περιορισμός των πληθυσμών των επιβλαβών μικροοργανισμών.
• Προληπτική μυκητολογική και εντομολογική προστασία.
• Μείωση του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας.
• Δημιουργία πιο ανθεκτικού φυτού σε μύκητες και έντομα.
• Βελτίωση ποιότητας καρπού και κατ’ επέκταση ελαιόλαδου.
• Αύξηση απόδοσης με ταυτόχρονη μείωση κοστολογίων.

 

[ΠΗΓΗ: olivenews.gr]