Τις εκριζώσεις αμπελιών στις οποίες υποχρεούνται να προχωρήσουν, όσοι τα φύτεψαν χωρίς άδειες και μετά τις 31-8-98, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, επισημαίνει ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με παρέμβαση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 479/2008 της ΕΕ σε περίπτωση που χαρακτηριστεί ένας αμπελώνας, ότι φυτεύτηκε χωρίς άδεια, πρέπει να εκριζωθεί και μάλιστα με έξοδα του αμπελουργού. Συγκεκριμένα για όλες τις φυτεύσεις αμπελιών με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 31 Αυγούστου 1998, πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια φύτευσης, βάσει δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό ή βάσει δικαιωμάτων αναφύτευσης. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση η φύτευση είναι παράνομη και τα αμπέλια πρέπει να ξεριζωθούν άμεσα. Στην περίπτωση που οι κάτοχοι παράνομα φυτεμένων αμπελιών δεν προβούν στην άμεση εκρίζωσή τους, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ ανά στρέμμα. Η ποινή αυτή ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομα φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

Αποφασίσθηκε στην συνάντηση του Λιτοχώρου (6/4/2013) ο σκοπός, το όνομα, οι ιδιότητες των δυνητικών μελών και η δομή της νέας Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (και στα αγγλικά Association for Medical and Aromatic Plants of Greece).

Η επιλεγείσα Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελείται από τους (κατ’ αλφαβητική σειρά) Γρηγοριάδου Κατερίνα (Πέλλα, 6973511977), Γκουδίνογλου Στέλλα (Λαγκαδάς, 6976855676), Μίμη Νικόλαο (Θεσσαλονίκη, 6946909846), Μυρωνίδου Ελένη (6937414799), Πεπόνα Δημήτρη (Αργολίδα, 6932266484), Τσούμαρη Μάρα (Λάρισα, 6932322415) και Υψηλάντη Κώστα (Σέρρες, 6972323040)