Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ημερίδες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στα πλαίσια της AGROTICA 2014. Τις ημερίδες μπορείτε να τις δείτε στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα:

την ημερίδα με θέμα «ΝΕΑ Κ.Α.Π.: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα Β του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός», μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

ΝΕΑ Κ.Α.Π.: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

την ημερίδα με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Β του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός» (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

1ο ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ

τις δηλώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλη, μπορείτε να τις παρακολουθήσετε εδώ:

Δηλώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]

Η έκδοση συνταγής καθιερώνεται ως προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη. Η έκδοση όμως της συνταγής μπορεί να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο - πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα παραπάνω αναφέρονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, που από το βράδυ της Δευτέρας, 27/1, αποτελεί νόμο του κράτους. Επίσης, προβλέπεται ότι μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο (ή υπό την επίβλεψη προσώπου), στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Μερικά από τα βασικότερα σημεία του νέου νόμου σε σχέση με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων είναι τα εξής:

1. Η εμπορία γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο από καταστήματα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα. Ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( ΑΕΙ ) και από τους τεχνολόγους γεωπονίας πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( ΤΕΙ ) ότι ορίζεται στις διατάξεις του π.δ. 109/1989 ( Α’47 ) ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Μέχρι εδώ καμία έκπληξη θα έλεγε κανείς και ασφαλώς κρίνεται ως θετικό το γεγονός ότι παραμένει η υποχρέωση απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα. Όμως μία σειρά από διατάξεις και διατυπώσεις του νόμου ανοίγουν την πόρτα στην μερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα. Έτσι:

Οι γεωπόνοι επιστήμονες είτε ως ιδιώτες, είτε ως γεωπόνοι δημοσίου τομέα ,διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

Υπήρξαν επιστημονικοί τεχνικοί σύμβουλοι- καθοδηγητές της γεωργικής παραγωγής και της εισαγωγής νέων μεθόδων καλλιέργειας και άρδευσης με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και τη βελτίωση τηςποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Οι συνάδελφοι γεωπόνοι που επί δεκαετίες υπηρετούν στο Δημόσιο με και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας ,καθοδηγώντας σωστά τους αγρότες ,αντιμετωπίζουν την παρούσα χρονική περίοδο πολλά προβλήματα .

Οι οριστικά επιλεγέντες ωφελούμενοι άνεργοι επιστήμονες, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στα προσωρινά αποτελέσματα και ως εκ τούτου δεν είχαν αποστείλει δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ωφελουμένων, δεσμεύονται να αποστείλουν στο Δικαιούχο (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 8/1/2014. Δείτε τα αποτελέσματα.

Όσοι βρίσκονται στον οριστικό πίνακα παρακαλούνται να προσέλθουν στις 15 Ιανουαρίου στις 10π.μ. στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

[ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ]

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων θα έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνησή σας, αλλά δυστυχώς, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μία αιφνιδιαστική πράξη που ουσιαστικά μας εξαπάτησε, εισηγείται τη νομοθέτηση προβλέψεων που θα άρουν τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και θα οδηγήσουν στην πιθανή σοβαρή υποβάθμιση των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαιτέρως στα παραγωγικά Υπουργεία, όπως είναι το ΥΠΑΑΤ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την πρωτοφανή κρίση στην οποία έχει βυθισθεί.

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη επαρκούς γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, μετά και τη συνεχή συρρίκνωση των τελευταίων ετών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχει γίνει, όμως, αντιληπτό ότι από ορισμένες λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχει καταστεί αναποτελεσματικό και το υπάρχον μειωμένο προσωπικό.