Οι γεωπόνοι επιστήμονες είτε ως ιδιώτες, είτε ως γεωπόνοι δημοσίου τομέα ,διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

Υπήρξαν επιστημονικοί τεχνικοί σύμβουλοι- καθοδηγητές της γεωργικής παραγωγής και της εισαγωγής νέων μεθόδων καλλιέργειας και άρδευσης με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και τη βελτίωση τηςποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Οι συνάδελφοι γεωπόνοι που επί δεκαετίες υπηρετούν στο Δημόσιο με και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας ,καθοδηγώντας σωστά τους αγρότες ,αντιμετωπίζουν την παρούσα χρονική περίοδο πολλά προβλήματα .

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων θα έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνησή σας, αλλά δυστυχώς, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μία αιφνιδιαστική πράξη που ουσιαστικά μας εξαπάτησε, εισηγείται τη νομοθέτηση προβλέψεων που θα άρουν τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και θα οδηγήσουν στην πιθανή σοβαρή υποβάθμιση των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Οι οριστικά επιλεγέντες ωφελούμενοι άνεργοι επιστήμονες, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στα προσωρινά αποτελέσματα και ως εκ τούτου δεν είχαν αποστείλει δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ωφελουμένων, δεσμεύονται να αποστείλουν στο Δικαιούχο (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 8/1/2014. Δείτε τα αποτελέσματα.

Όσοι βρίσκονται στον οριστικό πίνακα παρακαλούνται να προσέλθουν στις 15 Ιανουαρίου στις 10π.μ. στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

[ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ]

Διαβάστε την επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ (pdf) προς τον Υπουργό σχετικά με την προσλήψη διοριστέων Γεωτεχνικών .

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαιτέρως στα παραγωγικά Υπουργεία, όπως είναι το ΥΠΑΑΤ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την πρωτοφανή κρίση στην οποία έχει βυθισθεί.

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη επαρκούς γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, μετά και τη συνεχή συρρίκνωση των τελευταίων ετών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχει γίνει, όμως, αντιληπτό ότι από ορισμένες λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχει καταστεί αναποτελεσματικό και το υπάρχον μειωμένο προσωπικό.

Διαβάστε την επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ (pdf) προς τον Υπουργό σχετικά με τις απολύσεις Γεωτεχνικών στον ΕΛΓΑ.

[ΠΗΓΗ: ΕΛΓΑ]