Στο πλαίσιο του έργου «Σύγχρονες τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα διεξαχθούν 4 διαδικτυακοί κύκλοι επιμορφωτικών μαθημάτων επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς δίδακτρα και οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν με το πέρας του προγράμματος αντίστοιχο τίτλο πιστοποίησης.

Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνεται διαδικτυακά, ασύγχρονα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό άτομα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος ή το εξωτερικό, χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έχοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος και στην πεδιάδα του Στρυμόνα μετά το υπό εξέλιξη πλημμυρικό φαινόμενο, η ΔΕ του Παραρτήματος μας αποφάσισε να σας απευθύνει την παρακάτω συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη λεκάνη του Στρυμόνα σε στενή συνεργασία με ανάλογη επιτροπή που έχουμε συστήσει για τα Τενάγη Φιλίππων και με αυτή που προτίθεται να συστήσει το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας .

Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Ανοίγει το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας των γεωπόνων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στηρίζει τη «πανελλαδική κίνηση για τη διαγραφή του χρέους ΤΩΡΑ» και τις πρωτοβουλίες των συλλόγων εργαζομένων στα νοσοκομεία της περιοχής.

Στη τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών υπαλλήλων αποφάσισε:

1) Κάλεσμα προς την Ομοσπονδία Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας ώστε να προχωρήσει σε μια πρώτη διερευνητική συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς για την ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. Η απόφαση του σωματείου για τη συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤΕΕ(αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ), θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα σε συσκέψεις του σωματείου σε Γιάννενα και Άρτα.

Σας γνωστοποιούμε την ίδρυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τη ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – HELLENIC ASSOSIATION FOR ARBORICULTURE (ΕΣΔ). Η ίδρυση του συλλόγου είναι καρπός μιας προσπάθειας σύνθεσης και διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Δενδροκομίας, η οποία ξεκίνησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα - συζήτηση στα τέλη του 2012. Ανάμεσα στα 20 ιδρυτικά του μέλη συγκαταλέγονται άνθρωποι που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα συναφών επιστημονικών πεδίων (arborists, γεωπόνοι, δασολόγοι, αρχιτέκτονες τοπίου ) τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα και οι σκοποί του, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό είναι:

· Η προώθηση της Δενδροκομίας στην Ελλάδα που αφορά στην προστασία, διατήρηση, διαχείριση και φροντίδα κυρίως των αστικών δένδρων.

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν.1474/2014 ) με μέλη του όλους τους Γεωπόνους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Κτηνιάτρους και Ιχθυολόγους. Το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, στα όρια του οποίου ανήκει η ΠΕ Σερρών, βρίσκεται πάντα δίπλα στην Περιφερειακή Διοίκησή σας με προτάσεις και παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, της τήρησης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της διαχείρισης των φυσικών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και σε πολλά άλλα θέματα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλη τη σχετική διαδικασία που αφορά την αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Στη εγκύκλιο, που έχει τη μορφή πολυσέλιδου φυλλαδίου, αναλύονται οι προϋποθέσεις για την έναρξη εμπορίας, τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά και οι προδιαγραφές που πρέπει πλέον να έχουν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το Π.Δ. 159/2013.

Διαδικασία Αναγγελίας Έναρξης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων (pdf)

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ]