βιολογικό σπόρο

  • AGROTICA 2018: ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΓΙΛΟΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΟΡΟ

    Ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ –Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία διοργανώνει Ημερίδα στο πλαίσιο της 27ης AGROTICA , την Κυριακή 4.2.2018 και ώρα 16.30-19.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, αίθουσα D, με τίτλο:

    “ Παρόν και μέλλον για το βιολογικό σπόρο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη”

    Η Ημερίδα που γίνεται με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIVESEED, στο οποίο ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ συμμετέχει ως εταίρος, απευθύνεται στον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο που δραστηριοποιείται στο χώρο της βιολογικής παραγωγής. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης του βιολογικού σπόρου και της οργανικής βελτίωσης με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ποικιλιών προσαρμοσμένων στις συνθήκες της βιολογικής καλλιέργειας.